webvink • Blog

De denk-hardop-test is een gebruikers test waarbij de deelnemers hardop denken en gesproken commentaar geven bij alles wat ze doen, terwijl ze de te testen software gebruiken. Deze methode is al meer dan 20 jaar de meest gebruikte en meest effectieve methode voor usability testing

Remote usability testing – oftewel usability testing op afstand – is vergelijkbaar met een een traditionele gebruikerstest met dit verschil dat de opdrachtgever en de deelnemer zich op twee verschillende locaties bevinden. In plaats van dat de deelnemer naar de locatie van de usability expert gaat, of vice versa, voert de deelnemer de gebruikerstest uit binnen zijn of haar natuurlijke omgeving, zoals thuis of op kantoor. Hiervoor wordt dan testsoftware op de eigen computer geïnstalleerd.

Voer veel tests uit in plaats van tests met veel deelnemers
 
In een eerder artikel (link naar ons artikel) beschreven we waarom het over het algemeen voldoende is om een usability test met 5 testers uit te voeren. De rede is omdat je met 5 testers bijna 85% van de gewenste informatie verzamelt en de toegevoegde waarde van meer testers boven de 5 relatief klein is. Echter, uit onderstaande grafiek blijkt ook dat er minimaal zo’n 15 testers nodig zijn om alle usability problemen in kaart te brengen. Waarom wordt er dan alsnog aangeraden om met maar 5 testers te testen? Deze vraag zal ik hieronder beantwoorden.

Het meest eenduidige antwoord op deze vraag is: test met 5 deelnemers in een usability studie. Met dit aantal zal je bijna even veel gebruikersproblemen vinden dan wanneer je meer testers inzet. 
Het belangrijkste argument om met slechts 5 deelnemers te testen is return on investment (ROI). De kosten voor het inzetten van meerdere deelnemers blijven lineair toenemen terwijl het aantal nieuwe bevindingen per tester steeds daalt. Hierdoor neemt de ROI snel af bij een groter aantal deelnemers.